ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
dmikropoulos1@gmail.com

 Αντιπρόεδρος 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
sakelard@gmail.com  

Γεν. Γραμματέας 

ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ
tranos@ophthalmica.gr  

Ταμίας 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
teogianni77@hotmail.com

Μέλη